Entradas del foro

Zelai Auzoa
27 ene 2022
In General
REUNIÓN URGENTE E IMPORTANTE EL LUNES A LAS 19.00h, EN NUESTRO LOCAL DE MITXELENA. VENTE!
0
0
55
Zelai Auzoa
14 ene 2022
In Hegoaldeko pasabidea (Mondra)
Alkateak aurkezpena egiten du: - 2021eko ekainean udalak pasabidea egiteko hiru aukera aurkeztu zituen herritarren aurrean beraien iritziak jasotzeko - Iraila arte publikoaren aurrean egon ziren eta iradokizunak jaso eta gero 3. aukera onartu zen. - Honen berri udaleko web orrian daukagu: https://www.zarautz.eus/eu/-/hegoalden-azpibidea-?inheritRedirect=true - Bere asmoa da proposamen hau ETSri eramatea eta proposatzea egin behar den pasabideko plataforma bi errailentzako prestatzea eta trenak ibiltzeko erraila ipar aldekoa izatea, Iñurritzatik eta Estaziotik datortzenak bezala. - ETSri bidaliko diote proposamena eta beraien erantzunak esango digu ia tren pasoa ipar alderago eramatea posible den ala ez. Proiektoaren berri ASMATU enpresako ijenieroek ematen dute: - Azpiko tunelaren zabalera 6 metrokoa izango da - Bizikletak eta oinezkoak pasatzeko nahiko leku izango da bainan ez dute bidegorri bezala marraztuko, lehentasuna oinezkoei emateko. - Lapurdi kaletik datorren bidegorria azpibidearekin txertatzen denean arrisku puntua sortzen da. Jesusek ohartarazi die honi buruz eta proiektoa egitarako orduan kontuan izango dutela esan dute. - Azpibidea egiteko ez dute ohiko modura egingo, zanja ireki eta gero tapatu, baizik eta tunela kanpoan egingo dut, aparkalekuan, eta gero katu hidraulikoen bidez trenbide azpitik pasako dute. Honela lur mugimendu gutxiago izango da, auzotarrentzat endredo gutxiago, etxeetarako arrisku gutxiago eta obrak ere laburragoak. - Orain dauden bi ilera aparkaleku galduko lirateke (16-20 inguru?). Lapurdi kaleko aparkalekuak aprobetxatu ahalko lirateke pasabidea dagoenez. - Obren kostua 1,3 miloi €-tan estimatzen dute Proiektua gauzatzeko egin beharreko pausoak azaltzen ditu alkateak: - ETSren erantzuna pentsatzen dute 2 bat hilabeten izatea. - Onartu ezkero Udal honek proiekto basikoa enkargatuko luke hurrengo legealdian proiektoa egin eta ejekutatzeko. - EAJ horretara konprometitzen da. Hurrengo agintaldia beste alderdiren batek badu, hoien esku geratuko litzateke aurrera egin ala ez. - Proiektoa egiten 6 hilabete beharko lituzkete, obran lizitazioa egin, eta obrak egiten beste 30 aste. - Proiektua eta obrak 100% udalak ordaiduko lituzke, ETS-k xoxik jarri gabe.
HEGOALDEKO PASABIDEAREN AURKEZPENA content media
0
2
121
Zelai Auzoa
24 dic 2021
In Catenarias
ALKATEAREKIN BILERA 2021/12/21 1.- Katenariaren zutoinak. ​Udalak ez zeukan aldaketaren berri. Udal teknikariak ETSkoekin harremanetan jarri dira aldaketaren arrazoiak eskatzeko. ETS-k erantzun du aldatuko dituztela bi aukera emanez: ​1.- Zutabe berdinak ipar aldera pasa, proiektoan bezala. ​2.- Zutabe txikiagoak jarri baino bi aldetatik, lehen zeudenak baino meheagoak. Gure ustez proiektoan azaltzen den arabera jarri behar direla esaten diogu. Alkateak esaten du bihar bertan ETSkoei esango diela. Esaten du aldaketa otsailean egingo dela. Hurrengo goizean ETS-k bidalitako idatzia pasatzen digu non adierazten den zutoinen aldaketa obrak bukatzen direnean egingo dela (2 urte inguru). 2.- Zaratak eta bibrazioak. ​Egiten dizkiogun azalpen eta galderak: ​- Gaur egun ez da zaraten legea betetzen ​- Trenbide bikoizketa egiterakoan, bibrazioen azterketa egin da? ​- Zaratak eta bibrazioak ekiditeko hartutako neurrien kontrola eramaten da? Erantzuten digu azterketa horiek ETS-k egin behar dituela eta orain egiten ari omen da. Baita ere azaltzen du Udalak ere herriko zaraten mapa eginda duela. Baita ere esaten digu eskaera hauek denak hobe ditugula zuzenean idatziz ETSri egin eta erantzungo digutela. 3.- Trenen zirkulazio bidea etxeetatik urruntzea. Gai honi buruz azaltzen du buru belarri ari dela Hegoaldeko azpi pasabidearen proiektoa prestatzen. Bere asmoa da ETSri proposatzea Hegoaldeko azpi pasabidea eta honekinbatera bi errailak ipar aldera eramatea. Honekin bi estazioak bi errailekin lotuta geratuko lirateke bainan etxeetatik gaur baino urrunago. Urtarrilaren hasieran herritarrei azalduko omen digu proposamena eta ados bagaude ETSri aurkeztu. Bere esanetan lehen hiruhilekoan trazadu berria definituta geratuko litzatekegero aurrera eramateko. 4.- Trenbidea lurperatzea. Azaltzen diogu gure ustez behin betiko konponbidea trena lurperatzea dela eta ia nola dagoen gai hori. Erantzuten digu Hiri antolamentuaren Plan Orokorrean sartu beharko litzatekela. Azkenekoa 2008koa denez berritu egin beharko litzatekela eta hori hurrengo agintaldian egin beharko dela gero ejekutatzen joateko.
0
0
84
Zelai Auzoa
24 dic 2021
In Catenarias
REUNIÓN CON EL ALCALDE 21/12/2021 1.- Postes de la catenaria. El Ayuntamiento no conocía la modificación. Los técnicos municipales se han puesto en contacto con ETS para solicitar los motivos del cambio. ETS responde que los van a cambiar dando dos opciones: 1.- Pasar las mismas columnas al norte como en el proyección. 2.- Poner postes más pequeños pero a los dos lados, más delgados que los anteriores. Le respondemos que en nuestra opinión deberían colocarse tal como viene en el proyecto, al lado norte. El alcalde dice que mañana mismo se lo dirá a los de ETS. Indica que el cambio se hará en febrero. A la mañana siguiente nos pasa el escrito enviado por ETS en el que se indica que el cambio de postes se realizará una vez finalizadas las obras (unos 2 años). 2.- Ruidos y vibraciones. Comentarios y preguntas que le hacemos: - Actualmente no se cumple la ley de ruidos - ¿Se ha realizado un estudio de vibraciones en el desdoblamiento de la vía? - ¿Se lleva el control de las medidas adoptadas para evitar ruidos y vibraciones? Nos responde que estos estudios los tiene que realizar ETS y que ahora lo está haciendo. También explica que el Ayuntamiento tiene elaborado el mapa de ruidos del municipio. También nos dice que es mejor que todas estas peticiones las hagamos directamente a ETS y que éstos nos responderán. 3.- Alejar el tráfico de trenes de las casas. En este sentido, explica que se está trabajando seriamente en la preparación del proyecto del paso subterráneo de Hegoalde. Su intención es proponer a ETS paso subterráneo de Hegoalde y de paso llevar los dos raíles hacia el Norte. Con esto las dos estaciones quedarían conectadas con dos vías, pero más lejos de lo que están hoy. Dice que a principios de enero nos explicará a los vecinos la propuesta y si estamos de acuerdo lo presentará a ETS. Nos asegura que en el primer trimestre del año que viene el nuevo trazado quedaría definido para su posterior desarrollo. 4.- Soterramiento. Le explicamos que en nuestra opinión la solución definitiva es soterrar el tren y a ver cómo está este tema. Nos responde que habría que incluirlo en el Plan General de Ordenación Urbana. Como el último Plan es del 2008, habría que renovarlo y que esto se tendría que hacer en el siguiente mandato para luego ir ejecutándolo.
0
0
200
Zelai Auzoa
22 dic 2021
In General
Después de una reunión privada con el alcalde a día 21 de diciembre de 2021, en la cual hemos tratado sobre todo los temas: - La colocación y orientación de las catenarias (norte/sur) - El problema de ruidos y vibraciones - El uso de la vía norte como trazado final - El soterramiento de las vías Llegamos a la conclusión de que puede haber un acuerdo favorable entre ETS y Zarautz. Quedamos a la espera de algunas actuaciones por parte del ayuntamiento de Zarautz. Os iremos informando en la medida que sepamos algo más en concreto. Visto esto, hemos decidido posponer la manifestación programada para el día 8 de Enero. Esperemos tener más noticias pronto, hasta entonces, quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda o escuchar cualquier sugerencia. Eskerrik asko guztioi!
0
1
299
Zelai Auzoa
21 dic 2021
In General
Desde esta plataforma queremos dar la bienvenida a todos los ciudadanos de Zarautz, donde encontrarán un espacio abierto para todos, siempre desde la transparencia y cercanía. Zelai Auzoa está trabajando actualmente en la lucha contra la gestión del nuevo proyecto de la Estación Central y el apeadero de San Pelaio, sin embargo, nos gustaría expandir mediante esta web para crear un sitio donde se puedan hacer varios tramites, facilitarles toda la información sobre el barrio y de los acontecimientos que ocurran en ella. Para cualquier duda o sugerencia, estaremos encantados de responderos lo antes posible. Muchas gracias de antemano.
0
0
32
Z

Zelai Auzoa

Administrador
Más opciones